Il·lustracions

No em considero pas un il·lustrador. Però, amb més o menys encert, he fet il·lustracions sempre que ha convingut. A banda de les fotografies de ninots de plastilines, totes les il·lustracions són digitals. Les més antigues, un dibuix escannejat i colorit amb potoshop. Actualment, directament dibuixades amb Illustrator.