Les infografies

Les infografies han esdevingut un canal extraordinari per transmetre informació. I cada cop són més els àmbits –també l’escolar– on es fan presents. És un camp en el qual a penes hem començat a treballar. No es tracta només de presentar les idees de manera visualment amable –que ja és alguna cosa–, sinó d’aconseguir que a través de la manera de veure’s se’n copsi millor el contingut.

* Les dades de les taules han estat modificades per preservar la privacitat.