Publicitat

Cada any, especialment uns dies abans de les portes obertes i del període de preinscripció, fem la campanya publicitària de les escoles de la Institució. El disseny dels anuncis vol ser coherent amb l’estil gràfic del material de promoció –el welcome pack–. Els eslògans es corresponen amb el missatge central de les escoles.

Disseny de Miquel Rossy
Disseny de Miquel Rossy
Disseny de Miquel Rossy
Disseny de Miquel Rossy
Disseny de Miquel Rossy