Entrevistes a experts

Javier Velilla

ESTRATÈGIA DE BRANDING

“El primer element per a una molt bona marca escolar és treballar la cultura organitzacional compartida”

Teresa Baró

COMUNICACIÓ

“El professorat s’ha de formar per a la relació amb les famílies, que és atenció al client”

Andy Stalman

BRANDING TRENDS

“Cal entender que l’escola està dirigida por persones i orientada a persones”

Toni Segarra

PUBLICITAT

“L’escola és la marca més important que comprem els pares en la nostra vida””

Marcelo Ghio

BRAND CONSULTING

“El que busquem en una institució educativa és persones que entenguin el model transformador que proposem i s’hi adhereixin”

Anna Forés

NEUROEDUCACIÓ

“La qualitat més important per a un professor és que sigui un apassionat de l’educació”

Leopoldo Abadía

MÀRQUETING

“Si tingués una escola, abans que del màrqueting, em preocuparia que sigui una bona escola”

Guillem Recolons

MARCA PERSONAL

“Impulsar la marca dels professors és impulsar i dotar de confiança la marca de l’escola”

Lluís Bassat

PUBLICITAT

“La marca d’una escola s’ha de cuidar moltíssim perquè tindrà influència tota la vida”

Joan Costa

MARCA I COMUNICACIÓ

“La cultura és el sistema amb què la Identitat passa de ser un potencial només, a ser l’estructura intel·ligent de l’organització”

Conrad Llorens

GESTIÓ DE MARQUES

“Una marca es posiciona sobretot defensant un punt de vista respecte al servei.”

Francesc Torralba

IDENTITAT

“La identitat en una escola té molt a veure amb què es fa i amb com es fa”

Xavier Aragay

INNOVACIÓ EDUCATIVA

“Si no somiem, si no visualitzem que pot haver un futur diferent, no canviarem mai”

Gregorio Luri

EDUCACIÓ

“L’escola no s’està acostant amb prou valentia al fet que és marca. No n’hi ha prou de rentar-se la cara el dia de portes obertes”

Norberto Chaves

DISSENY GRÀFIC

“L’escola és una autoritat pedagògica: la seva gràfica ha de ser diàfana, sincera; però no banal ni paròdica o impostada”

Xavier Oliver Conti

PUBLICITAT

“Un cop teniu molt clar què voleu fer i això us fa molt feliços, ho podeu fer enorme!”

Ferran Ramon-Cortés

COMUNICACIÓ

“Tal com tracta alumnes i famílies, el professor transmet directament els seus valors i els de l’escola”

Salvador Cardús

SOCIOLOGIA

“El món escolar té massa feina a resoldre els problemes interns i es preocupa molt poc d’intervenir en la seva projecció pública”