Els meus logos

La majoria dels logotips que he dissenyat pertanyen a entitats (sobretot escoles i fundacions) o projectes del món educatiu, sovint destinats a un públic infantil o mentalment relacionat amb el món infantil. Això explica la presència d’il·lustracions en molts d’ells.