Identitats visuals

A partir de les estratègies de posicionament d’una marca, s’elabora tot el pla sensible i visual, des de la creació del nom –naming–, si s’escau, el disseny del logotip i la resta dels identificadors primaris o secundaris, la papereria, les diverses maquetes de documents, etc.
L’última identitat global que he dissenyat ha estat ‘Aude!’, el projecte docent de la Institució Familiar d’Educació. Aquesta identitat corporativa va ser premiada el dia 9 de juny de 2017 en el primer Educafestival (I Festival Internacional de Publicitat Educativa) en la categoria de materials escolars impresos.

Disseny de Miquel Rossy
Disseny de Miquel Rossy
Disseny de Miquel Rossy