WhatsApp és una grandíssima aplicació, que ens permet comunicar de manera rapidíssima moltes persones alhora i a qualsevol distància. Però el seu ús ha originat no pocs problemes. Tants que fins i tot els mitjans de comunicació darrerament s’han fet ressò de conflictes originats en l’entorn escolar. Com a fenomen nou, cal parlar-ne i establir quin ús se’n farà a l’escola.

A Internet trobareu un munt d’articles amb bons consells sobre l’ús adequat d’aquesta aplicació mòbil. Els blogs educatius sovint ho aborden centrant-se en el punt de vista  de les famílies. Bàsicament glossen la manera com han d’actuar un pare o una mare presents en un grup amb pares i mares de companys dels fills. Possiblement sigui convenient que a l’escola feu arribar aquestes idees als pares i mares. Les recomanacions van més enllà del que és estrictament comunicació amb la comunitat de l’escola, per convertir-se en una qüestió educativa i de convivència. Aconsellen evitar una sèrie de conductes, com ara:

 • utilitzar el grup per fer un seguiment de l’agenda dels fills,
 • precipitar-se escrivint coses que després no podran esborrar-se,
 • criticar el professorat dels fills amb la resta de pares,
 • permetre que es falti al respecte a gent absent al grup, siguin alumnes, pares, professorat o qualsevol altra persona.
 • difondre rumors no fonamentats,
 • faltar a la intimitat o la privacitat amb dades que no haurien d’interessar al grup,
 • debatre conflictes entre fills,
 • emprar un vocabulari inapropiat,
 • dir en grup allò que calia haver enviat per missatge directe a les pesones afectades,
 • escriure missatges sense tenir en compte que, faltant el context, no s’entendrà el to amb què s’escriuen,
 • o senzillament perdre el temps –i fer que els altres el perdin– amb acudits, vídeos…

Quan un grup neix aviciat –per exemple, perquè és un subgrup de l’aula creat per criticar el punt de vista de la resta o perquè sorgeix per burlar-se de la tutora–, el més adequat per als pares i mares és senzillament marxar-ne.

El WhatsApp en la comunicació escolar

Aquí ens correspon parlar del WhatsApp no tant des del punt de vista de les famílies, com des de l’òptica comunicativa escolar. Què aconsellem a l’escola pel que fa als grups de WhatsApp? Com que no és una qüestió tant de canals o d’instruments, com de persones, no podem establir amb rotunditat regles generals. El que en un cas funciona molt bé, en un altre pot ser desaconsellable. Aquest és el meu punt de vista:

 1. Cal que la prudència –i la correcció dels errors– dicti què és el més adequat. Hem de tenir present que, quan és directament l’escola qui ha promogut l’ús dels grups de WhatsApp, no pot sostreure’s d’una part de responsabilitat en els problemes que hi puguin aparèixer en el futur. Per exemple, la llei de protecció de dades no permet a l’escola difondre els telèfons d’uns pares a uns altres.
 2. Encara que el WhatsApp és un bon instrument d’intercomunicació, sobretot en algunes circumstàncies com ara partits dels equips escolars, organitzar una trobada del curs, etc. en cap cas ha de considerar-se imprescindible. De la mateixa manera que no es pot exclure’n ningú injustament, cal respectar que algunes persones no vulguin ésser-hi. La informació els ha d’arribar també per altres canals.
 3. A la vegada, no és apropiat demonitzar el WhatsApp. El mal ús d’una tècnica mai no podrà esdevenir prou argument contra el seu bon ús. Per a una escola –que cerca educar els seus fills i filles–és una meta més noble aconseguir que pares i mares siguin exemplars emprant el WhatsApp, que no pas simplement eradicar-ne l’ús.
 4. No és bona experiència que sigui el tutor o la tutora qui creï i governi grups de WhatsApp. Potser fins i tot tampoc cal que en formin part. En cap cas, sense una voluntat manifesta.
 5. La regla d’or de la nostra comunicació ha se ser sempre la confiança. Si desconfiéssim de la gent, ens donarien motius per desconfiar-ne. Si hi confiem, ens ho premiaran no faltant a la lleialtat. Per tant, no cal que l’escola sigui institucionalment present als grups. No hem de pretendre saber tot el que s’hi diu. No ens cal.
 6. La xarxa és en ella mateixa espontània. Quan el grup de WhatsApp és creat de forma institucional i s’hi limita la naturalitat a pares i mares dins del grup, perd part del seu sentit i aquests poden acabar buscant una sortida i crear un grup paral·lel.
 7. Per a la comunicació institucional a través del mateix WhatsApp serveixen molt bé, en canvi, les llistes de difusió. Els membres d’una llista entenen que el missatge rebut era dins d’una llista. Si responen, però, ho fan de forma personal, sense la necessitat que la resta del grup se n’assabenti.
 8. Com succeeix en les xarxes socials obertes, el millor és que la direcció compti amb pares i mares en sintonia amb l’escola en els grups de WhatsApp. Aquests no han d’adoptar un paper de defensa a ultrança de tot el que faci o digui l’escola. N’hi ha prou que demostrin afecte cap al col·legi i recordin davant de les queixes la conveniència de transmetre-les noblement al centre.
 9. En el moment de constituir el grup, els seus creadors hauran de tenir presents i recordar a la resta d’integrants unes poques normes de conducta que facilitin la convivència. Quan alguna persona se les salti –posem pel cas, enviant tres vídeos divertits seguits– recordaran aquestes normes, però evitaran fer-se antipàtics en la reacció. Quan convingui corregir a algú la seva conducta, es farà mitjançant missatges privats.
 10. L’experiència dicta que ordinàriament, quan existeixen aquestes regles bàsiques clares i assumides, els grups funcionen bé. No es fan molests per a ningú al llarg de tot el curs escolar.

A manera d’exemple

Una vegada, la direcció d’un centre educatiu que havia viscut una mala experiència amb aquesta aplicació mòbil, em va demanar que els ajudés a redectar una carta on es fonamentés novament l’estructura de comunicació amb les famílies. Us comparteixo la carta. El resultat que en va sortir va ser molt positiu.

Benvolguts amics,

En l’educació dels vostres fills i filles, és clau que compteu amb una bona comunicació amb l’escola, el professorat i també els pares i mares dels amics i amigues dels fills.

Ens sembla molt convenient primerament que estigueu en contacte amb el tutor o turora de cada fill, per transmetre-us mútuament aquells petits detalls i consells que són tan importants per a la seva educació. 

Pel que fa a la informació de l’escola, sabeu que compteu amb els newsletters i correus electrònics habituals i el web mateix, que podeu consultar sempre que vulgueu. Estem fet un gran esforç per transmetre-us puntualment tota la informació que necessiteu. Per descomptat, teniu obertes les portes de l’escola, sempre que vulgueu transmentre’ns algun aclariment o fer-hi alguna observació o suggeriment de millora.

En l’actualitat –mitjançant els smartphones– resulta molt fàcil la comuncació entre pares i mares d’un mateix curs. Aplicacions com ara WhatsApp són molt pràctiques perquè faciliten una informació immediata i un contacte directe entre tots. Des de l’escola us volem suggerir que quan organitzeu grups de WhatsApp, respecteu el dret a no participar d’aquests grups, ja que no hi ha cap obligació de ser-hi.

Cal que tinguem en compte, tanmateix, les diferents sensibilitats pel que fa a l’ús de l’smartphone. Per això us volem demanar que en aquests grups deixeu de banda les bromes, les fotos, els comentaris divertits, etc., que serien normals en altres contextos. Ens sabria greu que algunes persones s’esborressin d’un instrument tan bo perquè no volen estar consultant el mòbil per qüestions nímies. Esperem que ho entendreu. Com també que aquests grups no són el canal per a expressar dubtes sobre el funcionament de l’aula, inquietuds o suggeriments, i encara menys queixes, que derivarien fàcilment en la crítica dels absents.

Atentament,

Alfons del Pou Pregon
Director

Tant de bo que aquestes idees us brindin un punt de partida per a la vostra comunicació amb les famílies de l’escola. Ja hem dit que és un camp on no hi ha una sola concepció correcta; ens pot canviar el punt de vista, si canvien les circumstàncies.

Miquel Rossy

whatsapp