Javier Cortés Soriano mostra a l’entrevista que coneix a fons el món escolar, tant en la visió interna de professor i directiu, com des de la perspectiva el món editorial. Ha estat director d’Edicions de l’Editorial PPC, director general del Colegio Santa María del Pilar de Saragossa, Director General i després president del Grup SM i Director General del col·legi Summa Aldapeta de Sant Sebastià liderant la construcció d’un nou col·legi. Des de setembre de 2020 treballa al Col·legi El Pilar a València com a professor de Religió a Batxillerat i representant de l’entitat titular. Ha estat també autor de nombrosos projectes editorials i autor, entre altres publicacions, dels llibres Gestionar per educar. La función directiva en la Escuela Católica juntament amb J. A. Viguera i La Escuela Católica. De la autocomprensión a la significatividad, tots dos a l’editorial PPC.
La Escuela Católica 
PPC. 2015
L’educació catòlica és, valgui la perogrullada, educació. Per tant, aquest llibre té com a punt de partida la pregunta per l’educació i l’escola al moment cultural actual. La mateixa pregunta per l’educació i l’escola, si es formula en tota la seva profunditat, obre un camí possible per a l’Escola Catòlica. Aquest itinerari de reflexió parteix de la situació real i els seus reptes, recorre els diferents elements que constitueixen l’educació a l’escola i cerca articular una paraula educativa catòlica que arribi a ser autènticament significativa a la societat, precisament perquè actualitza la seva identitat confessant com a bona notícia .