Un disseny gràfic nostre entre els premis CLAP 2017

Els premis CLAP 2017 han seleccionat la memòria anual de la Institució Familiar d’Educació de 2016, creació de Miquel Rossy, entre els millos dissenys de fullets paginats de l’any. La memòria d’activitats de la Institució (podeu veure’n aquí una versió ISSUU, tot i que no segueix la paginació correcta), presenta les dades més significatives del grup escolar, tant a nivell acadèmic, econòmic, com de projectes.  El disseny i la maquetació de la memòria segueixen l’estil gràfic –estil de watercolor, mitjançant taques d’aquarel·les i el filtratge de les fotografies– creat per a la identitat d’Aude!, el projecte educatiu de la Institució.

Els CLAP són uns premis internacionals per a professionals del sector del disseny, concedits per Veredictas i el Foro Alfa i compten amb una amplíssima participació a Espanya i entre els països de l’Amèrica Llatina. Figurar entre els treballs seleccionats pels CLAP és un reconeixement de la qualitat gràfica del disseny.

Per al filtratge de les fotografies, va comptar amb la col·laboració inestimable d’Ángel Gómez i Josep Lluís Silva, del departament de Branding de la Institució.Los premios CLAP 2017 han seleccionado la memoria anual de la Institució Familiar d’Educació de 2106, creación de Miquel Rossy, entre los mejores diseños de folletos paginados del año. La memoria de actividades de la Institució (podéis ver aquí una versión ISSUU, aunque no sigue la paginación correcta), presenta los datos más significativos del grupo escolar, tanto a nivel académico, económico, como de proyectos. El diseño y la maquetación de la memoria siguen el estilo gráfico –estilo de watercolor, a traves de manchas de acuarelas y el filtro de las fotografías– creado para la identidad de Aude!, el proyecto educativo de la Institució.

Los CLAP son unos premios internacionales para profesionales del sector del diseño, concedidos por Veredictas y el Foro Alfa y cuentan con una amplísima participación en España y entre los paises de Américana Latina. Figurar entre los trabajos seleccionados para los CLAP es un reconocimiento a la calidad gráfica del diseño.

Para el filtro de las fotografías, contó con la inestimable colaboración de Ángel Gómez y Josep Lluís Silva, del departamento de Branding de la Institució.