1. Fer viu un somni compartit a l’escola, una promesa que ens diferenciï.

  2. Concretar les etiquetes de la nostra personalitat, amb les quals volem i podem ser reconeguts.

  3. Elaborar un pla de comunicació estratègica i professionalitzar-ne els canals.

  4. Seguir fidelment el manual d’estil gràfic, amb plantilles fàcils d’usar.

  5. Formar els professors en comunicació i atenció al client.

 

SOMNI

Fer viu un somni compartit per tota l’escola. Un compromís amb les famílies, una promesa –i una realitat– amb valor, que ens diferenciï positivament de la resta d’escoles. Què és el que ens distingeix? Com volem ser? En què serem molt bons aquest 2018? Una idea que no calgui memoritzar, perquè es porta al cor i al cap. Però a la vegada, que siguem capaços d’expressar només amb dues ratlles.

ETIQUETES

Concretar –en equip– les etiquetes reals que configuren la personalitat de la nostra marca i amb les quals volem i podem ser reconeguts (innovadors, responsables, optimistes, inclusius, joves, genials, arrelats, pròxims, internacionals…). Dues de principals, que han de veure’s pertot arreu en la nostra conducta, i tres o quatre més, com a màxim. Si a escoles properes els escau millor que a nosaltres, no les triem. Aquestes etiquetes configuren el to de la nostra comunicació.

COMUNICACIÓ

A partir del somni compartit i les etiquetes del nostre caràcter, elaborar un pla de comunicació (en el llibre La teva escola, una gran marca trobareu els passos que cal seguir). Ben curt, centrat en l’important que ha de canviar. Professionalitzar els canals de comunicació, determinant quin farem servir per a cada mena de comunicació: web, fullets, xarxes socials…

IDENTITAT VISUAL

Comptar amb un manual d’estil gràfic complet (usos de nom, logo, colors, tipografies…) seguit fidelment per tothom. Disposar d’un conjunt de plantilles que tot el professorat pugui usar fàcilment, sense haver de pensar en disseny.

ATENCIÓ AL CLIENT

Formar els professors en comunicació i atenció al client perquè siguin, a més de grans educadors, excel·lents en el servei a les famílies. Planificar totes les trobades amb pares i mares, amb l’objectiu que transmetin emocions positives: reunions, tutories, festes, etc.