PROFESSORAT

Una escola que vulgui posicionar-se i diferenciar-se de les altres, a través d’uns atributs amb els quals es reconegui com a marca, necessita que el professorat comprengui el valor de la identitat corporativa del centre. Els professors i les professores són els principals agents per a la reputació de la marca de l’escola. Però, en canvi, parlar de l’escola com a marca els resulta, com a mínim, estrany. Després d’una introducció al que s’anomena “experiència de marca”, a través d’exemples de marques no comercials, es mostra la importància de comptar amb uns signes visuals i, més important encara, unes conductes compartides  per tot el professorat que donin personalitat a la marca.

Hem anomenat “icones” aquestes conductes, perquè són una simplificació de l’estil, fan tangible allò intangible. És imprescindible que hi hagi unitat en totes aquestes manifestacions visibles de l’estil del centre. Per exemple, en un centre que vulgui destacar per l’atenció a la diversitat, el seu professorat haurà de comptar amb una formació específica superior a la dels altres centres. O si vol ser una escola innovadora, caldrà que tot el professorat es formi en noves metodologies, etc. Quan això s’aconsegueix, l’escola adquireix una forta personalitat i molta unitat. La conseqüència immediata és que es fa molt reconeixible i fàcil d’apreciar.

La xerrada és plena d’imatges i exemples que fan molt comprensibles els conceptes exposats.

    Tinc interès en la possibilitat que es faci una d'aquestes xerrades a la meva escola:

    Què cal fer per posicionar la marca de l’escola?El paper del professorat en la marca escolarEl dia que pares i mares vénen a l’escolaProfessor, tu ets el principal portaveu de l’escolaAltres