EQUIPS DIRECTIUS I RESPONSABLES DE MÀRQUETING, BRANDING O COMUNICACIÓ

Totes les escoles necessiten captar alumnes, però abans de realitzar accions tàctiques de captació, cal assegurar una bona comunicació de la pròpia identitat. Cal que les respostes a preguntes com ara

  • Què ens diferencia de les altres escoles?
  • En què som molt bons?
  • Per què eduquem com eduquem?
  • De què estem convençuts i els nostres resultats avalen aquesta convicció?

tinguin respostes clares que es converteixin en un somni compartit per tota la comunitat del centre. D’aquesta manera esdevenen un propòsit i un compromís amb les famílies que s’acosten a l’escola. I si les seves expectatives es veuen satisfetes, es fidelitzaran a l’escola, l’estimaran i en parlaran a les amistats.

Però això es donarà quan, a més de tenir un gran missatge, se sap transmetre’l bé. La marca és també com es vesteix el nostre propòsit: la identitat visual i els identificadors (logo, colors…), la qualitat dels suports i maquetacions on es troba i també la tria encertada del to de veu. Comptar amb una identitat visual de qualitat,  pròpia i reconeixible, i amb una identitat verbal clara no és tan car ni tan difícil com pot semblar .

CONTACTE

M'agradaria contactar per tal d'estudiar la possibilitat a l'escola o al grup escolar de dur a terme:
Sobre algun/s d'aquests temes
Miquel Rossy a l'IESE