Workshops i assessories a Portugal i Costa Rica

Al segon trimestre del curs 17-18 s’han organitzat dos workshops específics per a grups escolars, a partir del llibre La teva escola, una gran marca. El fet de ser tots els assistents pertanyents a un mateix grup d’escoles permet enfocar millor les conceptes. Com en els altres workshops organitzats, han rebut un exemplar del llibre, a partir del qual han estat treballant al llarg del matí el concepte de branding, en els seus diversos vessants, i definint estratègies de posicionament de marca i valoració dels identificadors gràfics d’una escola.

A Porto, els assitents eren directius escolars que pertanyien al grup Fomento, amb escoles a Lisbo i Porto. A San José, membres de les escoles Olmos, Iribó i Yorkín de la mateixa ciutat de Costa Rica. En aquest cas, els dies successius, mitjançant enquestes, focus groups i altres mitjans de medició etc. es va realitzar una assessoria de marca.

Tots dos grups tenen escoles referents acadèmicament en el seu context, amb un posicionament de marca netament diferenciat i amb molta empenta.