Els dies 14, 15 i 16 de novembre de 2019 s’ha celebrat una nova edició bianual d’aquest esdeveniment que aplega més de dues mil persones, provinents d’un nombre similar d’escoles de congregacions religioses i altres entitats cristianes. La penúltima de les ponències va dictar-la Miquel Rossy, amb el títol “Maestros embajadores de la marca de la escuela”. El congrés va tenir també conferenciants de renom, com ara Inger Enkvist i Kiran Bir Sethi. Podeu consultar el programa i accedir a les ponències.

La conferència, que es pot consultar sencera a la pàgina de Youtube de les EC, va exposar la convenciència de tenir present el professorat a l’hora d’abordar el màrqueting de l’escola. Tant la qualitat del projecte, com la cultura corporativa, la comunicació amb les famílies o la reputació del centre passen necessàriament a través de l’actitud i les aptituds del professorat. Evidentment, cal comptar amb professores i professors formats, amb marca personal pròpia i alineats al somni del centre. Com va dir en les darreres paraules de la ponència: “No és que el professorat siguem els principals ambaixadors de la marca de l’escola. És que, de fet, som la marca de l’escola”.