En la societat actual és possible que globalment els docents no comptin amb la reputació que mereixen, però el cert és que cada professor, cada professora pot guanyar-se, mitjançant la seva actuació, una reputació, un prestigi entre les famílies del centre i en la societat. Aquest prestigi no és altra cosa que el fruit de la marca personal.

Una escola que valora la marca personal del seu professorat es caracteritza perquè aquest, en l’exercici de la seva tasca docent creix i es forma i també perquè li ofereix la participació perquè contribueixi a investigar com millorar l’acció educativa que té encomanada.

Al mes de febrer, dues escoles –El Carme, de Lleida, i Gaztelueta, de Bilbao– van sol·licitar formació per al seu professorat en la comprensió del seu paper en el Branding de l’escola. És una qüestió molt actual. No és només, com s’acostuma a dir, que els professors són els embaixadors principals de la marca d’una escola, sinó que la marca de l’escola no és altra cosa que la suma de les marques personals del seu professorat.