El mes de novembre de 2023 s’ha celebrat una nova trobada dels autors de llibres sobre màrqueting educatiu. És la quarta ja des que al final del confinament es va realitzar per primera vegada. Aquest cop amb més presències que mai, amb la incorporació d’Alicia Perelló i la presència novament de Juan Manuel Manes, Víctor Núñez, Jaime Garcia Crespo i Miquel Rossy.

Aquesta vegada es comenten les dificultats que s’estan generant el màrqueting digital, la importància de mesurar la satisfacció de les famílies, les enquestes NPS, el paper essencial que hi juga el professorat. En els darrers mesos han aparegut alguns nous títols que ens faran canviar de format en successives edicions del que és ja una tradició.

PODCAST