El prestigiós portal educatiu Educaweb * acaba de publicar un monogràfic sobre la construcció de les marques escolars. El monogràfic inclou una entrevista a Miquel Rossy i el seu articlemanifest 95 tesis sobre las marcas escolares. En l’entrevista, es proposa començar els esforços de branding pel públic intern. Els professors són els comunicadors més importants d’una escola.

El manifest està escrit amb màximes breus i contundents.

MANIFEST EN CATALÀ