El color és molt important per a la identificació de les marques. N’hi ha prou de pensar què reperesenta el negre per a Guinness i Harley Davidson o el vermell per a Ferrari i Vodafone. Però el color actua sempre com a identificador secundari, ja que no és tan reconeixible com un logo o un símbol. En canvi, té, com la tipografia, la virtut de fer-se omnipresent i, per tant, d’aglutinar tots els entorns visuals on es troba la marca: fullets, publicitat, arquitectura efímera, packaging, etc. El color, a més a més, és un element importantíssim per apuntalar l’estil de la marca: una marca on predomina el color taronja transmetrà per força un estil molt més dinàmic, modern i juvenil que una marca de color granat.

Aquest article ha passat a formar part del llibre “La teva escola, una gran marca”, que podreu adquirir aquí mateix molt aviat en aquest mateix web.

latevaescola-brandingescolar