Divendres 16 de maig vam realitzar un col·loqui sobre com la crisi sanitària ens ha canviat el màrqueting educatiu, la manera com van reaccionar-hi les escoles els primers dies i la forma com s’haurà de desenvolupar el màrqueting educatiu en el futur. Què s’ha fet bé? Que s’ha fet malament? Què n’hem après? Què ens canviarà?

Per respondre aquestes preguntes, a més de Miquel Rossy, vam comptar amb la presència de Jaime García Crespo, Víctor Núñez i Luiggi Sarrias, tots ells autors de llibres sobre màrqueting educatiu.