El passat 21 de setembre Miquel Rossy va participar en l’esdeveniment Haz de tu escuela una experiencia memorable, organitzat per l’editorial Santillana, amb una ponència amb el títol Com orientar la marca de l’escola, sobre el posicionament.

En les dues jornades de l’esdeveniment es va parlar de diversos temes vinculats al branding i el màrqueting d’una escola, amb ponents com Laura Lewin, Enrique Escaldón, Sonia Díez, Fernando Váquez, José Antonio Gea…

La trobada va ser completament online i gratuïta. En el web d’Escuelas Memorables, a través del registre previ, es poden consultar encara totes les ponències.

En la seva ponència, Miquel Rossy va explicar la menera de partir des de la pròpia identitat i el coneixement dels públics als quals adrecem (els buyer persona), per tal de concretar un propòsit i uns principis que donin sentit i coherència a totes les accions de màrqueting.

Podeu escoltar-la en el podcast de Santillana: