Feu que la vostra escola enamori!

De ben poc us valdrà fer un esforç gran en màrqueting educatiu, si primer no us esforceu perquè la realitat de l’escola cridi l’atenció tant com voleu que ho faci la vostra publicitat. El rendiment del màrqueting educatiu depèn d’allò que es fa dia a dia en les aules molt més que de les inversions que se’n facin i els canals que es triïn. 

O sigui, la clau de l’èxit del màrqueting es troba en el vostre branding: que tingueu una marca forta, posicionada, diferenciada. I la vostra marca no és altra que la suma de les marques personals del professorat. Només les persones podem personalitzar. Què esteu oferint a cada famílies que podrà esdevenir el vostre valor de diferenciació?

Més del 70% de les incorporacions que es produeixen en una escola provenen de les referències d’altres alumnes, d’altres famílies. Això significa que la satisfacció de les famílies es converteix en el factor clau per al creixement de la vostra escola. Feu que s’estimin la vostra escola!

Per què no fem una sacsejada a la marca de la vostra escola? Fem-la lluir!

CONTACTE

M'agradaria contactar per tal d'estudiar la possibilitat a l'escola o al grup escolar de dur a terme:
Sobre algun/s d'aquests temes