[:ct]Sí, d’acord. No és el tema més apassionant. Però hi ha algunes coses sobre el paper que has de saber. Desgraciadament, en el món escolar són molt pocs els qui valoren la importància del paper. La majoria d’escoles no hi han pensat mai. Senzillament, quan han d’imprimir alguna cosa, deixen que sigui la impremta qui el triï.

En alguns casos, es recorden de seleccionar per a alguns impresos un paper determinat (diran, per exemple, “aquesta targeta me la imprimiu amb paper conqueror”), però sense cap preocupació per la coherència amb la resta d’impressions de l’escola.

La proposta  que us faig ara és utilitzar el paper com un element d’identitat més, que doni elegància i personalitat al conjunt d’impresos de l’escola. Serà secundari, sens dubte, però reconeixible ni que sigui de forma inconscient. En qualsevol cas, fixar d’antuvi un tipus de paper i un gramatge ens servirà per no cometre errors, que poden sortir molt cars.

Fa uns quants anys vaig dissenyar un fullet de quatre pàgines, un A3 plegat. Vaig fer l’encàrrec per correu electrònic, sense adonar-me que amb el PDF, no havia especificat el tipus de paper, ni n’havia dit res del gramatge. L’impressor va interpretar-ho equivocadament: el va veure com una mena de catàleg de supermercat. Jo volia un díptic elegant amb paper mat de 200 grams i, en canvi, em va arribar un full plegat brillant de 80 grams. L’efecte era completament diferent del desitjat. Ens cal saber algunes coses sobre el paper.

Els gramatges

Què significa que un paper sigui de 80 grams? El gramatge fa referència al pes, i per tant al gruix del paper. El gramatge defineix el pes d’un metre quadrat del paper. O sigui, 80 grams/m2, significa que un full que tingués una superfície d’1x1m pesaria 80 grams. Lògicament, un altre paper que pesés 160 grams/m2 seria el doble de gruixut.

Però això s’ha de matisar, ja que el gruix d’un full no depèn només del gramatge. La densitat del paper hi influeix: un paper estucat de 100 grams semblarà més fi que un paper òfset del mateix pes, que és més esponjós i té les fibres més airejades.

Reprodueixo a continuació una conversa molt habitual entre l’impressor i el client:
–I de quin gramatge ho voleu? 120 grams? 150?
–Buf. No ho sé. Què et sembla? Què s’acostuma a posar?
–Això depèn del que vulgueu…
–Ostres! No ho sé. Com sempre.

Per evitar aquesta conversa, us aconsello que demaneu al vostre impressor habitual que us doni una mostra de gramatges de paper òfset i una altra de paper estucat (en reben moltíssims dels fabricants de paper). Així, podreu comprovar amb el vostre tacte, quin paper és el més adequat.

Habitualment els gramatges que es fan servir són aquests (valors en grams/m2):

 • 40-60, paper de diari, tiquets de caixa.
 • 80-100, foli clàssic, pàgines d’una revista o d’un llibre
 • 90-170, impressió de fullets, catàlegs, revistes, cartells. Habitualment, al voltant de 135.
 • 200-250, cartolina fina, coberta de revistes, flyers…
 • 250-350, postals, targetes de visita, flyers pretensiosos.
 • 350-450, cobertes de llibres, algunes targetes de visita, etc.

Però aquests gruixos, com hem comentat tenen molt a veure amb el tipus de paper.

Tipus de papers

Aleshores quins tipus de paper hi ha? Segons la textura en distingirem bàsicament dos tipus:

 1. Paper estucat. Usat en revistes, catàlegs, fullets. És un paper de textura fina i molt poc porós. També s’anomena paper setinat o cuixé. Pot ser de dues menes:
  1. Estucat brillant o glossy
  2. Estucat mat
   Mentre l’estucat brillant és fàcil d’imprimir, perquè té un assecat ràpid, l’estucat mat és poc apreciat pels impressors –tot i ser molt elegant– perquè necessita molt de temps d’assecat i es corre el perill, si es pleguen o tallen els fulls massa d’hora que les tintes s’enganxin d’un full a l’altre.
 2. Paper òfset. Per entendre-ho fàcilment, direm que és el paper dels folis, el que veurem en llibretes. Abans era difícil trobar-lo en documents de categoria i en color. Ara, en canvi, és molt apreciat perquè pot conferir al disseny molta personalitat. De fet, en termes de llegibilitat, el millor és un paper amb una superfície mat i un blanc lleugerament trencat. L’ús de papers amb tons grogosos clars o ivori, en canvi, no depèn de la llegibilitat, sinó de raons estètiques.

En alguns projectes ens pot importar ser originals i usar tipus de paper diferents. Alguns papers especials són: paper d’acetat transparent, paper d’aquarel·la, paper autoadhesiu, paper de ceba o paper vegetal, paper de cel·lofana, paper de xarol, paper pinotxo, paper d’embalar o Kraft, paper de seda, paper verjurat, paper Manila, paper de vidre, paper metal·litzat, obtingut mitjançant la vaporització de l’alumini en buit, paper fluorescent, paper d’embalar, paper de pergamí…

A l’hora de triar paper o un altre, és important calcular-ne el cost. Si la quantitat impresa és petita, la diferència de preu del paper és irrellevant i podrem fer servir un paper de molta qualitat tranquil·lament. En canvi, si estem preparant un tiratge de milers i milers d’exemplars, ens importa molt ajustar el pressupost del paper.

Els acabats

Pel que fa als acabats, el paper es pot envernissar, afegint-hi una capa de plàstic mat o brillant. També es pot jugar amb els laminatges i fer dibuixos o canviant la brillantor de la plastificació segons contingut de l’imprès (per exemple, tot va amb envernissat mat, excepte el títol que du un envernissat brillant. Evidentment, ens deixarem assessorar pels impressors, en el moment de prendre la decisió justa sobre el tipus de paper i els acabats.

Una impremta amb la qual treballo –són grans professionals– va elaborar una guia d’acabats amb tota mena de combinacions. Aquest document es converteix en font d’inspiració per a treballs creatius. Hi ha qui té per norma demanar pressupost a tres impremtes de cada paper que fa. Jo aconsello establir una bona relació de confiança amb la impremta que considereu més idònia. Sortireu guanyant, sens dubte.

Els impressors saben moltes coses sobre els papers que la resta de mortals no necessitem conèixer. A tall d’exemple, que el paper té una direcció correcta. En la seva fabricació, la pasta de paper s’aboca en un gran colador que es mou a gran velocitat. Això fa que les fibres es col·loquen totes en una mateixa direcció, la direcció de la fibra. La direcció correcta del paper es dóna quan les fibres van paral·leles al llom del llibre. És incorrecte, en canvi, que hi vagin perpendiculars. En la direcció correcta de les fibres, el paper té llibertat per estendre’s en el sentit de les fletxes. En el cas oposat, el paper tendeix a eixamplar-se cap a dalt i cap avall, però no pot perquè es troba encolat al llom. Com que no pot doblegrar-se en el sentit contrari de la fibra, s’ondula i arrugua.

Mides de paper

El full d’impressió té una mida. Si el nostre disseny es correspon amb la mesura adequada, hi haurà poca pèrdua de paper. En canvi, un disseny d’una mida poc usual, que no s’ajusti a les dimensions del full, exigirà renunciar a una part important del paper. Això, com la tria del tipus paper, no és rellevant si imprimim una quantitat petita de fulls. En canvi, quan el tiratge sigui de grans quantitats, ho haurem de tenir molt en compte.

El formats estàndard europeus són el DIN A i el DIN B. Per exemple, el DIN A té aquestes mides (són totes la meitat de l’anterior):

 • A0 841x1189mm
 • A1 594x841mm
 • A2 420x841mm
 • A3 297x420mm
 • A4 210x297mm
 • A5 148x210mm
 • A6 105x148mm

A Europa, existeixen també dues mides de full estàndard més: les sèries B i C. Un B0 amida 1000×1414, el B1, 707×1000 i així successivament. El C0 fa 917×1297. Als Estats Units, les mesures són diferents i una mica més complicades.

Talls i plegats

El plegatge d’un fullet pot fer-se de moltes formes. Aquest és un camp on també podem ser originals, quan convingui. Podeu fer un acordió (ziga-zaga), un plegat enrotllat, un fals llibre, un desplegat doble… Cada manera de fer-ho servirà a una forma diferent de presentar la informació.

A més a més, podem aprofitar els diferents tipus d’encolats, cosits o espirals en les enquadernacions; aprofitar els encunyats per obtenir formes innovadores; combinacions de tipus de paper diferent… Tot això, quan realment convingui ser originals.

El meu consell és, doncs, que planifiqueu les vostres impressions habituals amb un tipus de paper, uns acabats i unes dimensions sempre iguals, econòmiques però amb personalitat, sense voler ser pretensiosos. Fixeu uns tipus de paper i de gramatges per a cada document. El paper és al servei de la imatge. Si voleu fer un bon paper, trieu un bon paper.

Miquel Rossy

 [:es]Sí, de acuerdo. No es el tema más apasionante. Pero hay algunas cosas sobre el papel que tienes que saber. Desgraciadamente, en el mundo escolar son muy pocos los que valoran la importancia del papel. La mayoría de escuelas no han pensado nunca en ello. Sencillamente, cuando han de imprimir algo, dejan que sea la imprenta quien lo elija.

En algunos casos, se acuerdan de seleccionar para algunos impresos un papel determinado (dirán, por ejemplo, “esta tarjeta me la imprimís con papel verjurado”), pero sin ninguna preocupación por la coherencia con el resto de impresiones de la escuela.

La propuesta que os hago ahora es utilizar el papel como un elemento de identidad más, que dé elegancia y personalidad al conjunto de impresos de la escuela. Será secundario, sin duda, pero reconocible ni que sea de forma inconsciente. En cualquier caso, fijar de antemano un tipo de papel y un gramaje nos servirá para no cometer errores, que pueden salir muy caros.

Hace varios años diseñé un folleto de cuatro páginas, un A3 plegado. Hice el encargo por correo electrónico, sin darme cuenta de que con el PDF, no había especificado el tipo de papel, ni había dicho nada del gramaje. El impresor lo interpretó equivocadamente: lo vio como una especie de catálogo de supermercado. Yo quería un díptico elegante com papel mate de 200 gramos y, en cambio, me llegó una hoja plegada de papel brillante de 80 gramos. El efecto era completamente diferente del deseado. Necesitamos saber algunas cosas sobre el papel.

Los gramajes

¿Qué significa que un papel sea de 80 gramos? El gramaje hace referencia al peso, y por lo tanto a su grosor. El gramaje define el peso de un metro cuadrado del papel. O sea, 80 gramos/m2, significa que una hoja que tuviera una superficie de 1x1m pesaría 80 gramos. Lógicamente, otro papel que pesara 160 gramos/m2 sería el doble de grueso.

Pero esto debe matizarse, ya que el grosor de una hoja no depende sólo del gramaje. La densidad del papel influye: un papel estucado de 100 gramos parecerá más fino que un papel offset del mismo peso, que es más esponjoso y tiene las fibras más aireadas.

Reproduzco a continuación una conversación muy habitual entre el impresor y el cliente:
-¿Y de qué gramaje lo deseas? ¿120 gramos? ¿150?
-Buf. No lo sé. ¿Qué te parece? Qué se acostumbra a poner?
-Eso depende de lo que quieras…
-¡Ostras! No lo sé. Como siempre.

Para evitar esta conversación, os aconsejo que solicitéis a vuestro impresor habitual que os dé una muestra de gramajes de papel offset y otra de papel estucado (reciben muchísimas de los fabricantes de papel). Así, podréis comprobar con vuestro tacto, qué papel es el más adecuado.

Habitualmente los gramajes que se utilizan son estos (valores en gramos/m2):

 • 40-60, papel de periódico, tickets de caja.
 • 80-100, folio clásico, páginas de una revista o de un libro.
 • 90-170, impresión de folletos, catálogos, revistas, carteles. Habitualmente, alrededor de 135.
 • 200-250, cartulina fina, cubierta de revistas, flyers
 • 250-350, postales, tarjetas de visita, flyers pretenciosos.
 • 350-450, cubiertas de libros, algunas tarjetas de visita, etc.

Pero estos espesores, como hemos comentado tienen mucho que ver con el tipo de papel.

Tipo de papeles

Entonces, ¿qué tipos de papel hay? Según la textura distinguiremos básicamente dos tipos:

 1. Papel estucado. Usado en revistas, catálogos, folletos. Es un papel de textura fina y muy poco poroso. También se denomina papel satinado o cuché. Puede ser de dos tipos:
  1. Estucado brillante o glossy
  2. estucado mate
  Mientras el estucado brillante es fácil de imprimir, porque tiene un secado rápido, el estucado mate es poco apreciado por los impresores –a pesar de ser muy elegante– porque necesita mucho tiempo de secado y se corre el peligro, si se pliegan o cortan las hojas demasiado temprano, que las tintas se peguen de una hoja a la otra.
 2. Papel offset. Para entenderlo fácilmente, diremos que es el papel de los folios, el que veremos en libretas. Antes era difícil encontrarlo en documentos de categoría y en color. Ahora, en cambio, es muy apreciado porque puede conferir al diseño mucha personalidad. De hecho, en términos de legibilidad, lo mejor es un papel con una superficie mate y un blanco ligeramente roto. El uso de papeles con tonos amarillentos claros o marfil, en cambio, no depende de la legibilidad, sino de razones estéticas.

En algunos proyectos puede importar ser originales y usar tipos de papel diferentes. Algunos papeles especiales son: papel de acetato transparente, papel de acuarela, papel autoadhesivo, papel cebolla o papel vegetal, papel celofán, papel charol, papel pinocho, papel de embalar o Kraft, papel de seda, papel verjurado, papel Manila, papel de lija, papel metalizado, obtenido mediante la vaporización del aluminio en vacío, papel fluorescente, papel de embalar, papel de pergamino…

A la hora de elegir papel u otro, es importante calcular el coste. Si la cantidad impresa es pequeña, la diferencia de precio del papel es irrelevante y podremos utilizar un papel de mucha calidad tranquilamente. En cambio, si estamos preparando una tirada de miles y miles de ejemplares, nos importa mucho ajustar el presupuesto del papel.

Los acabados

En cuanto a los acabados, el papel se puede barnizar, añadiendo una capa de plástico mate o brillante. También se puede jugar con los laminados y hacer dibujos o cambiando el brillo de la plastificación según contenido del impreso (por ejemplo, todo con barnizado mate, excepto el título que lleva un barnizado brillante. Evidentemente, nos dejaremos asesorar por los impresores, en el momento de tomar la decisión justa sobre el tipo de papel y los acabados.

Una imprenta con la que trabajo –son grandes profesionales– elaboró ​​una guía de acabados, con todo tipo de combinaciones. Este documento se convierte en fuente de inspiración para trabajos creativos. Hay quien tiene por norma pedir presupuesto a tres imprentas de cada papel que hace. Yo aconsejo establecer una buena relación de confianza con la imprenta con la que veáis que podéis tenerla. Saldréis ganando, sin duda.

Los impresores saben muchas cosas sobre los papeles que el resto de mortales no necesitamos conocer. A modo de ejemplo, que el papel tiene una dirección correcta. En su fabricación, la pasta de papel se vierte en un gran colador que se mueve a gran velocidad. Esto hace que las fibras se coloquen todas en una misma dirección, la dirección de la fibra. La dirección correcta del papel se da cuando las fibras van paralelas al lomo del libro. Es incorrecto, en cambio, que vayan perpendiculares. En la dirección correcta de las fibras, el papel tiene libertad para extenderse en el sentido de las flechas. En el caso opuesto, el papel tiende a ensancharse hacia arriba y hacia abajo, pero no puede porque se encuentra encolado en el lomo. Como no puede plegarse en el sentido contrario de la fibra, se ondula y se arruga.

Tamaños de papel

La hoja de impresión tiene un tamaño. Si nuestro diseño se corresponde con la medida adecuada, habrá poca pérdida de papel. En cambio, un diseño de un tamaño poco usual, que no se ajuste a las dimensiones de la hoja, exigirá renunciar a una parte importante del papel. Esto, como la elección del tipo papel, no es relevante si imprimimos una cantidad pequeña de hojas. En cambio, cuando el tiraje sea de grandes cantidades, lo tendremos que tener muy en cuenta.

El formatos estándar europeos son el DIN A y el DIN B. Por ejemplo, el DIN A tiene estos tamaños (son todas la mitad de la anterior):

 • A0 841x1189mm
 • A1 594x841mm
 • A2 420x841mm
 • A3 297x420mm
 • A4 210x297mm
 • A5 148x210mm
 • A6 105x148mm

En Europa, existen también dos tamaños de hoja estándar más: las series B y C. Un B0 mide 1000×1414, el B1, 707×1000 y así sucesivamente. El C0 hace 917×1297. En Estados Unidos, las medidas son diferentes y un poco más complicadas.

Cortes y plegados

El plegado de un folleto puede hacerse de muchas formas. Este es un campo donde también podemos ser originales, cuando convenga. Se puede hacer un acordeón (zigzag), un plegado enrollado, un falso libro, un desplegado doble… Cada manera de hacerlo servirá a una forma diferente de presentar la información.

Además, podemos aprovechar los diferentes tipos de encolados, cosidos o espirales en las encuadernaciones; aprovechar los troquelados para obtener formas innovadoras; combinaciones de tipo de papel diferente… Todo ello, cuando realmente convenga ser originales.

Mi consejo es, pues, que planifiquéis vuestras impresiones habituales con un tipo de papel, unos acabados y unas dimensiones siempre iguales, económicas, pero con personalidad, sin querer ser pretenciosos. Tened previstos el tipo de papel y de gramajes para cada documento. El papel está al servicio de la imagen. Si quieres hacer un buen papel, elige un buen papel.

Miquel Rossy

 [:]