TASQUES OPERATIVES DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I BRANDING

En el post anterior, hem contemplat la centralitat que cal donar a les estratègies de branding i la conveniència de comptar amb un brand manager que dirigeixi i doni coherència a tots els esforços en les àrees de comunicació, màrqueting i gestió de la identitat visual. Ho fèiem a partir del model que proposa Joan Costa al llibre Los cinco pilares del branding. En el primer nivell col·loca el concepte i la gestió de marca i, en el segon, que també és intern, l’organització estratègica.

En un tercer nivell, Joan Costa situa les dinàmiques de contacte de la marca amb els públics. Sortim ja de l’àmbit intern, per això, en el seu esquema les converteix en els rajos de l’estrella, la projecció cap enfora.  Hi aparexen: la marca verbal i la marca visual, la comunicació i les relacions externes, la comunicació interna, la web i la gestió de les xarxes socials, el disseny de productes i serveis i el disseny ambiental. No tindré la pretensió d’esmenar la plana a Joan Costa. L’esquema és vàlid,  però ens cal adaptar-lo a allò que en l’escola ens és útil. Aquesta proposta de distribució no es correspon del tot amb una possible classificació de tasques. Alguns d’aquests àmbits, com ara el disseny de productes o l’ambiental, no tindran el pes de les altres.

 

I com organitzem el nostre Departament?

No podem donar una fórmula aplicable alhora a una petita escola infantil i un gran grup escolar. Us suggereixo que en feu la distribució de la forma que vagi millor en el vostre cas, d’acord amb les necessitats, els recursos i les persones disponibles: identitat visual i verbal, d’una banda, comunicació a tres nivells (interna, amb alumnat, famílies i alumni i finalment, externa i institucional), canals de comunicació, accions de màrqueting de captació… Podeu fer-ho com vulgueu. L’important és que de manera realista i d’acord amb la realitat del centre, no us deixeu cap àrea descontrolada i que no hi hagi conflictes de competències. S’haurà d’equilibrar unes atribucions clares amb la necessitat de coordinar-se i treballar plegats. En qualsevol cas, en tots aquests àmbits, són els especialistes els qui, d’acord amb les estratègies generals i el contacte amb la realitat exterior, articulen les solucions apropiades.

Haureu fet ja un gran avenç, si seguiu la recomanació de treballar tots aquests àmbits coordinadament, sota la directriu d’un brand manager amb les qualitats per ser-ho, que organitzarà l’equip de la manera que vegi més adequada, decidint qui s’encarrega de quins àmbits, què faran professors allibertats d’hores i quins serveis es contractaran a empreses externes, etc. 

Oferiré a continuació un elenc de les feines que corresponen als àmbits de branding, màrqueting i comunicació, sense voluntat que sigui complet ni definitiu. Les agrupo per àmbits que acostumen a anar plegats. 

Disseny gràfic

 • Gestió dels identificadors gràfics de la marca: logo, colors, tipografia.
 • Concreció de les Brandguideliness de l’escola
 • Definició de l’estil de les fotografies i dels vídeos corporatius
 • Plantilles de documents de l’escola: model d’examen, de presentació de diapositives, etc.
 • Creació de l’àrea de descàrrega perquè tothom pugui accedir a les plantilles i a les normes d’ús
 • Realització de tots els dissenys rellevants de comunicació amb les famílies i de màrqueting.
 • Servei de disseny als altres responsables de comunicació i màrqueting.

Copywriting

 • Concreció de la marca verbal: normativa del nom de l’entitat, el tagline i els claims de la marca, la veu i el to de veu, l’estil de redacció.
 • Seguiment de la seva aplicació en els documents importants de l’escola.
 • Escriptura dels textos de les planes informatives del web, els fullets i les landings pages
 • Creació dels continguts textuals rellevants de les xarxes socials (i dels flyers impressos quan n’hi hagi).
 • Generació dels missatges de campanya de màrqueting i de la publicitat.

Imatge

 • Fotografies i vídeos de qualitat per a tot l’ús comunicatiu i de màrqueting.
 • Arxiu del material fotogràfic i de vídeo.

Màrqueting digital

 • SEO.
 • SEM.
 • Campanyes d’ads a xarxes.
 • Revisió de la usabilitat del web.

Reputació

 • Realització d’enquestes NPS de satisfacció de famílies, alumnat i professorat
 • Altres tipus d’enquestes de satisfacció o identificació
 • Enquestes de valoració del professorat
 • Estudis qualitatius, focus grups, etc. sobre aspectes rellevants per a la reputació de l’escola

Admissions

 • Disseny de les portes obertes
 • Publicitat online i ofline

Comunicació amb famílies

 • Redacció i arxiu de cartes i comunicats
 • Actualització dels contingut de serveis del web (menjador, calendari, etc.)
 • Creació de contingut de notícies del web