Auditoria de marca

I. Anàlisi del brànding corporatiu:
Estudi –mitjançant DAFO, enquestes quantitatives i qualitatives i altres mètriques– dels públics, de la competència, de la identitat i la cultura corporativa i del somni col·lectiu. Anàlisi de l’adequació dels objectius marcaris, els trets de diferenciació i el posicionament, respecte a la competència. Dit amb altres paraules: què pensen els altres de la teva escola; què penses que pensen; què fas perquè pensin el que pensen y què convé que pensin.
II. Posicionament i atribució:
Assessoria en la redacció d’una declaració de posicionament. Selecció dels trets d’atibució corporativa. Icones conductuals de la marca de l’escola. Dit amb altres paraules: què has de fer perquè pensin el que convé que pensin.
III. Marca visual:
Anàlisi de la correspondència semiòtica entre la identitat i la imatge visual. Estudi dels identificadors simbòlics: nom, logo, colors, tripografia, etc. Dit amb altres paraules: com s’ha de vestir l’escola perquè sigui coherent amb el que convé que pensin d’ella.

NECESSITEU UNA AUDITORIA DE MARCA?

  M'agradaria contactar per tal d'estudiar la possibilitat que es fes una intervenció en la marca a la meva escola

  Xerrades i conferències

  Ofereixo a les escoles, un seguit de conferències, xerrades i reunions de treball sobre diversos aspectes del branding i la comunicació escolar.

  VOLEU UNA SESSIÓ DE FORMACIÓ?

   Tinc interès en la possibilitat que es faci una d'aquestes xerrades a la meva escola:

   Què cal fer per posicionar la marca de l’escola?El paper del professorat en la marca escolarEl dia que pares i mares vénen a l’escolaProfessor, tu ets el principal portaveu de l’escolaAltres