L’arxiu fotogràfic de l’escola

Haurem de distingir netament dos grups de fotografies: les tradicionals i les digitals. Les primeres ja corresponen al passat i les utilitzarem molt poc. Les segones, les més fàcils d’arxivar, manipular, duplicar, exportar, transferir, són curiosament les que corren més risc de ser perdudes. A. Fotografies de paper o diapositives. Són el millor testimoni de la nostra història passada: fotografies del segle XX, a tot estirar de primers anys del XXI. Val la pena no perdre-les. Convé matenir ben arxivats els negatius i les diapositives, en bones condicions de temperatura, aïllades de la pols,i amb el màxim d’ordre i informació que poguem donar-hi (data, lloc, esdeveniment, persones que hi surten…). Arxivarem també les fotos de paper, però no són tan importants, ja que es poden tornar a obtenir des dels negatius o de les diapositives (Això cada cop serà menys cert). La gent més gran amb anys a l’escola pot [...]

PÍXEL, PPI, TIFF, JPEG, GIF, RGB… BUF!

Des que es van imposar les càmeres fotogràfiques digitals i l'autoedició, l'usuari ha de tenir uns coneixements bàsics de fotografia digital que abans descarregava en els professionals del disseny i de la impressió. Algunes de les sigles que s’utilitzen, d’altra banda, semblen pensades per fer-ho gairebé impossible. Però en realitat no és tot tan complicat. Vegem què és l'imprescindible per no equivocar-se. Un error segons com pot costar molt car. El píxel, mesura de totes les fotos Les fotografies digitals estan constituïdes per píxels. Un píxel no és més que un quadrat d’un color determinat. Com en la pintura puntillista, tots els píxels –cadascun del seu color i situats al costat dels altres– constitueixen una imatge. La mida real d’una fotografia no serà una altra que el nombre de píxels que tingui horitzontalment i verticalment, per exemple, 800x450 píxels. El nombre de píxels que té el sabrem cercant-lo en la [...]