Els meus logos

La majoria dels logotips que he dissenyat pertanyen a entitats (sobretot escoles i fundacions) o projectes del món educatiu, sovint destinats a un públic infantil o mentalment relacionat amb el món infantil. Això explica la presència d’il·lustracions en molts d’ells. Entenc, però, que els logotips que millor funcionen són els exclusivament tipogràfics i, encara que veient les mostres no ho sembli, sóc un defensor aferrissat del minimalisme.